boom berg lucht
sloeber bengel speelclub goemmers rakwi tito keti aspi waslijn familiezondag belangrijke data moekes en vokes trooper belangrijk
blaadje home werking boekje oudleiding Verhuur Foto's bivak facebook moekesenvokes

Werking

Wie is wie – GeschiedenisEen ChirojaarAfsprakenLid zijnLeiding zijnKampContact
Wie is wie in onze Chiro?

De sloebers zijn de kindjes van het 1ste leerjaar. Met Pasen komen hier ook de kleutertjes bij uit het 3de kleuterklasje!

De bengeltjes zijn de kindjes van het 2de leerjaar.

De speelclub zijn de kindjes van het 3de en 4de leerjaar.

De rakwi’s zijn de kindjes van het 5de en 6de leerjaar.

De Tito’s zijn de kindjes van het 1ste en 2de Middelbaar.

De Keti’s zijn de kindjes van het 3de en 4de Middelbaar.

De Aspiranten zijn onze oudste kindjes van het 5de en 6de Middelbaar.

 

 

Geschiedenis

Ontstaan:

In 1975 ging pastoor Vleugels op vraag van enkele Broechemse ouders op zoek naar enthousiaste leidsters die een nieuwe jeugdbeweging wensten op te richten, namelijk de Chiro. Zo werd Leen Vervoort de eerste hoofdleidster. Deze kersverse Chiro organiseerde de eerste drie jaar van haar werking al haar activiteiten in de Vrije Basisschool in de Kapelstraat… Ondertussen startte de parochie met de bouw van het Franciscusheem, waar de Chiro in 1978 in trok.

In 1990 bestond Chiro Broechem dus 15 jaar en dit werd gevierd met een geslaagde bonte ring. Haar 20ste jubileum werd in 1995 gevierd met een Breughelfeest en een bodega.

In het jaar 2000 werd het 25-jarig bestaan gevierd met een heus weekend. Dit bestond uit een fuif, een kindernamiddag waaraan kinderen van Broechem konden deelnemen en waarop ook de Chiro’s van het gewest aanwezig waren. Natuurlijk konden ook de ouders niet vergeten worden en werd er een BBQ op poten gezet.

Van meisjesChiro naar gemengde Chiro:

Ook het jaar 1998 was een belangrijk jaar in onze Chirogeschiedenis. Vanaf april werd er dat jaar gestart met een gemengde werking binnen de jongste afdelingen en in de leiding. Met fierheid mogen wij vermelden dat Tom Wijns, Steven Vanhoutte en Johan Van Eester de eerste mannelijke leiders waren in Chiro Broechem. Ondertussen zijn er in onze Chiro jongens van alle leeftijden.

Een Chiro Broechem jaar in het kort

Het Chirojaar gaat van start met een spetterende startdag ! Hierop worden alle kinderen en jongeren uit de buurt uitgenodigd om kennis te komen maken met onze Broechemse Chirobende. Ook ouders zijn welkom om een kijkje te komen nemen en iets te drinken in ons eigenste Chiro-café.

Eind september staan we naar goede gewoonte tussen de groenten en het fruit op de boerenmarkt . Ook hier is iedereen welkom om een stukje zelfgebakken cake te komen eten of een Chiro-Broechem-ballon te laten vliegen.

Ook de daguitstap vindt steeds eind september plaats. De bestemming van deze kan variëren van Technopolis tot een daguitstap naar het recreatiepark Hengelhoef.

Dan in oktober gaat de leiding vaak van start met een leidingsweekend . Daar stippelt de leiding in grote lijnen hun Chiro-jaar uit en leren ze elkaar beter kennen.

November staat bekend om Christus Koning en onze kaas en wijnavond. Christus koning is een dag die in heel Vlaanderen door alle Chiro’s gevierd wordt. Die dag komen we al van ‘s morgens naar de Chiro om een hele dag met zijn allen op te trekken. Deze dag wordt dan afgesloten met een Chiro-café, met muziek, jenever, soep en nog meer lekkers.

Op onze kaas en wijnavond wordt iedereen uitgenodigd om een hapje te komen eten en drinken op de Chiro. Geweldig lekker en uitermate gezellig!

December betekent ook in Chiro feest vieren. Begin december komt ook bij Chiro Broechem de Sint langs. En naarmate december eindigd, rukt ook elke afdeling de kerstboom, slingers, kadootjes en hapjes aan voor een spetterend kerstfeestje !

Na de zware feestdagen en de lange bloknachten, beginnen we in januari met volle moed aan het nieuwe jaar. In januari staan de aspiranten in leiding. Dit is onze oudste groep die het komende jaar (of het jaar daarna) de leidingsploeg aanvult. Zo kunnen ze oefenen voor wanneer het zover is.

In februari gaat de leiding op kampweekend. Hier worden de eerste voorbereidingen getroffen voor het komende kamp.

In maart spelen we op een nog niet bepaalde zondag massaspelen. Dat wil zeggen spelletjes met heeeeeel de Chiro. Zo leer je de andere afdelingen ook eens kennen

April is de maand waarin de crémeglaceVERKOOP plaats vindt. Hierbij gaan we met alle afdelingen vanaf rakwi, rond in Broechem om ijscréme te verkopen.

Niet veel later vindt de door de aspi’s en keti’s georganiseerde crémeglaceDAG plaats. Dit is een dag waarbij je een ijsje kan komen eten aan de Chirolokalen.

In mei is de jacht geopend want dan doen wij onze jaarlijkse Chirofuif “Loslopend wild”. Een beestig feestje dat plaatsvind in de wildernis van het Krejoel, het jeugdhuis van Broechem.

In juni vallen de Chirozondagen vaak op zaterdag, omdat de leden en oudste groepen dan wat meer tijd hebben voor hun examens in te studeren.

Juni wordt afgesloten zon zee strand! Een heuze daguitstap naar onze Vlaamse kust.

En dan breekt de apotheose van het Chirojaar aan: het kamp ! De tien laatste dagen van juli trekken we de natuur in ! De kleinsten wagen zich ook al een week tussen de tenten. Het kamp wordt afgesloten met een mega groot kampvuur.

Als laatste activiteit is er de laatste zondag van augustus, de overgang nog (het is mogelijk dat deze in bepaalde omstandigheden niet doorgaat). Dit is een dag dat de leden die mogen overgaan naar een volgende groep, ook officieel overgaan. Ook wordt de nieuwe leiding voorgesteld, en zo zijn we klaar voor een nieuw Chirojaar !

Een Chiro-Broechem-zondag en afspraken

Het startsignaal wordt ‘s zondags om 14.00u gegeven. Dat betekent dat iedereen op tijd en in volledig uniform moet zijn. Vanaf 13.45u openen wij de poort en zijn al die Chirowieten van harte welkom!.

Voor de jongste afdelingen (lagere school) zit een Chirozondag erop om 17.00u. De oudere afdelingen blijven tot 18.00u. Als de uren voor speciale activiteiten veranderen, wordt dat duidelijk in het boekje gezet dat maandelijks te vinden is op www.Chirobroechem.be.

We verwachten, zoals reeds vermeld, iedereen in volledig uniform: beige short of rok, rode Tshirt en een blauwe trui of hemd. Chiro broechem heeft ook eigen Tshirts en truien die ook dienst doen als uniform. Eén keer bij het begin en één keer in het midden van het Chirojaar organiseren we een uniformenverkoop waar je al deze kledij kan kopen. Wij hebben nieuwe maar ook tweedehandsuniformen. In het boekje zal je de precieze data vinden voor deze verkoop.

Na de formatie is het toegestaan speelkledij aan te trekken, maar een afgeleefd uniform heeft absoluut zijn charmes!

Als je door omstandigheden later komt of vroeger weg moet, check dan altijd even bij de leiding of dat kan. Een belletje op voorhand is altijd handig.

Om 16.00u is er steeds tijd voor een vieruurtje. Gelieve dit koekje, stukje fruit en/of drankje wel zelf mee te brengen.

De leiding zorgt voor voldoende spelmateriaal dus speelgoed mag je thuis laten. Ook gameboys, nintendo’s, gsm’s en wapens heb je dus niet nodig.

Om in de “wat-mag-ik-niet-meebrengen-sfeer” te blijven: we tolereren ook geen alcohol, tabak of drugs.
In samenspraak met Chirojeugd Vlaanderen werden enkele richtlijnen opgesteld:

Soft-en harddrugs:

Geen gebruik tijden de activiteiten!

Geen bezit tijdens de activiteiten!

Niet onder invloed zijn tijdens de activiteiten

Niet in en rond de lokalen

Niet als men herkenbaar is als lid van Chiro, waar dan ook

Alcohol en tabak:

Bengels, Speelclub, Rakwi’s en tito’s:

geen bezit, gebruik en niet onder invloed zijn tijdens de activiteiten.

Keti’s en Aspi’s:

heel duidelijke afspraken!!!

Niet op een Chirozondag

Tijdens de weekends, feestjes en op kamp zijn uitzonderingen mogelijk die streng beregeld en gecontroleerd zijn.

Drinken en roken wordt zoveel mogelijk ontmoedigd.

Leiding:

ook leiding houdt zich aan heel strikte afspraken. Roken en drinken gebeurd niet in het bijzijn van leden en voor of tijdens de activiteiten met de bedoeling onverantwoorde toestanden uit te sluiten.

Deze regels worden duidelijk aan de leden uitgelegd. Bij het overtreden zal de leiding streng optreden. Wie betrapt wordt op het bezit van drank of drugs, zal dat moeten inleveren en mag een sanctie verwachten. Wie onder invloed van drank of drugs naar de Chiro komt, wordt terug naar huis begeleid. Op kamp geldt hetzelfde! Omdat we op basis van vertrouwen werken tussen leden en leiding, krijgt iedereen een tweede kans. Als deze misbruikt wordt, worden de ouders onherroepelijk ingelicht. Ook op het overtreden van de rookregels staan straffen. Het verliezen van vertrouwen en respect is trouwens al een straf op zich.

Elke maand is er een boekje met daarin de activiteiten van de komende maand. Om bomen te sparen delen wij geen afgedrukte boekjes meer uit. Het boekje is maandelijks te vinden op onze eigenste Chirosite (www.Chirobroechem.be/boekje).

Voor en na de Chiro worden de leden verwacht de kortste weg heen en terug (naar huis) te nemen en niet ergens te blijven hangen. Dit is belangrijk voor de verzekering.

Ons voornaamste doel is ervoor zorgen dat iedereen zich op een zondag amuseert en zijn/haar vriendenkring vergroot. We zijn niet naïef en weten ook dat ruzie maken soms onvermijdelijk is. We proberen dat zo goed en snel mogelijk op te lossen. Maar pesten is van een ander niveau. Daarmee kan je anderen echt kwetsen. We proberen ook dit uit te roeien, maar daar moet iedereen bij helpen! Als er pestproblemen zijn, meldt die dan gerust aan de leiding!! We zijn altijd bereid er over te praten en een oplossing te zoeken.

Net zoals we respect moeten hebben voor elkaar, moeten we ook de gebouwen en het spelmateriaal respecteren. Dingen stuk maken is geen spelletje!

Aangezien we ons lokaal delen met KSA, komen we hier en daar al eens materiaal tegen dat niet van ons is. We hebben zelf genoeg spulletjes, dus blijven we van hun materiaal af. We zijn ook niet nodig in het gedeelte van het gebouw waar hun lokalen gevestigd zijn, m.a.w. de gang vanaf het leidingslokaal is verboden terrein.

Een hele boterham… maar zeker nodig om alles vlot te laten verlopen en misverstanden te vermijden. Een boodschap die we heel duidelijk willen meegeven: we zijn altijd bereid tot een gesprek! Als er problemen zijn kan je steeds bij de leiding terecht.

Lid… meer dan zondag van 2 tot 5

Na het voorgaande puntje lijkt het misschien zwaar om lid te zijn. Al die regels waar je je aan moet houden. Maar geloof ons, je groeit daar snel in en Chiro wordt al snel je natuurlijk biotoop !

Zonder leden is er geen Chiro. Het is dus belangrijk dat er naar hen geluisterd wordt. Ideetjes en opmerkingen vinden altijd ergens gehoor. Zonder leden, of beter, zonder het engagement van de leden staan we nergens. Dat engagement komt er met de jaren, het groeit. Vooral de oudsten zouden zich er al van bewust moeten zijn dat Chiro meer is dan een zondag van 2 tot 5 (of 6). We rekenen er dan ook af en toe op dat de leiding van morgen af en toe een steentje bijdraagt. Zo wordt aan keti’s en aspi’s gevraagd een handje te helpen op Loslopend Wild. Wie kan, richt mee de zaal in en steekt de avond zelf mee een handje toe bij het tappen, de inkom, bonnetjes, … Op aspiranten wordt ook gerekend bij het klaarzetten en het opruimen van het kamp, beter bekend als de voor- en nawacht.

Dit is meteen ook een goede gelegenheid om de leiding-van-morgen de leiding-van-nu beter te leren kennen.

Ook de jongere afdelingen kunnen hun steentje bijdragen. Tijdens onze wereldberoemde crémeglaceverkoop kunnen zij mede komen helpen met verkopen van deur tot deur. Alle leden vanaf Rakwi, mogen dan hun verkoopstalenten komen showen.

Uiteraard organiseren wij in de loop van het jaar nog meerdere activiteiten om onze kas te spijzen. We kunnen de leden en ouders uiteraard niet vragen al deze activiteiten te steunen, maar met een stukje cake op de boerenmarkt en een extra inschrijving op onze kaas- en wijnavond zijn wij altijd heel blij !

Leiding… meer dan zondag van 2 tot 5

Waar bij de leden het engagement groeit, is dat er al bij de leiding. En we mogen best fier zijn op onze leidingsploeg: een groep jongeren die Chiro in hun hart dragen en er elke zondag weer staan met een goed voorbereid programma ! Als leiding hechten we veel belang aan de organisatie van onze vereniging. En als je iets goed wil doen dan kruipt daar behoorlijk wat tijd in.

Buiten de zondagactiviteiten, hebben we elke vrijdagavond leidingskring a.k.a. “eLKaa”. Dit is een vergadering waar iedereen zijn zeggetje doet. Iedereen heeft ook zijn eigen taak (administratie, kas, brouwer, fuifcomité, …) en voert die op tijd en stond uit.

De leidingsploeg heeft ook twee weekends: een leidingsweekend om het Chirojaar voor te bereiden, en een kampweekend om het kamp voor te bereiden. Op deze weekends leren we elkaar beter kennen, delen we onze ervaringen, discussiëren we, … en dat alles met als doel van onze Chiro dé place to be maken !!

Aan het begin van het jaar beginnen we met een kort huis aan huis bezoekje bij elk van onze leden. Dit om de leden in te schrijven voor het komende Chirojaar maar ook om de ouders aan de leiding voor te stellen en omgekeerd. Om deze ouder-leiding relatie te onderhouden doet een kort gesprekje aan de poort ook al vaak wonderen.

Elk jaar worden er door verbonden, gewesten en Chirojeugd Vlaanderen Chirocursussen georganiseerd waar je je leidingcapaciteiten kan bijschaven, nieuwe ideeën opdoen en andere Chiro’s leren kennen. Je krijgt voor deze cursussen ook een attest animator of hoofdanimator in het jeugdwerk.

Maar de voorbereidingen op het leidingschap beginnen al vroeger. Al vanaf je aspi-jaren mag je geregeld het leidingsfluitje in handen nemen en zelf ervaren hoe het is om met een bende bengels, speelclubbers, rakwi’s of tito’s op te trekken. Aspi’s worden ook al af en toe op de eLKaa uitgenodigd om zo de smaak van het vergaderen te pakken te krijgen.

Al jaren wordt de Chiro- en leidingmicrobe doorgegeven van leiding naar aspi. En iedereen weet het wel ondertussen: Chiro is meer dan zondag, Chiro zit onder je vel !!!

Onze leidingsploeg heeft normaal een eigen volwassen begeleiding. Wij verwachten dat deze de leiding wat opvolgt. Het is dan ook hun taak om fouten, nalatigheden,… aan te kaarten op een leidingskring. Zij zijn ook aanwezig bij evaluaties, houden het reilen en zeilen van de Chiro wat in het oog en zijn een spilfiguur naar de ouders toe. We beschouwen hen als een steun voor de leiding. Op dit moment hebben we een VB-koppel zelfs: Bart en Els zijn sinds dit werkjaar onze VB’s.

En als kers op de taart… het kamp !!

Elk Chirojaar wordt afgesloten met het kamp. We trekken er elke zomer 10 dagen op uit. Bengels gaan maar een week mee, zo kunnen ze al eens proeven van het echte Chiroleven en moeten de mama’s en de papa’s ze niet te lang missen. Onze twee jongste groepen slapen soms in gebouwen, maar als die er niet zijn, trotseren ze samen met de anderen storm, wind, regen, hittegolven, … vanuit hun tent.

Zoals al eerder vermeld starten we in maart al met de eerste voorbereidingen. We maken er werk van en rekenen er dan ook op dat iedereen meegaat. Eigenlijk is het kamp geen leuk extraatje, het kamp is een mega bangelijke, ultra zotte, toffe, onweerstaanbare, … afsluiter van een geweldig jaar. Het zijn vooral de kampherinneringen die je je hele leven bijblijven !! Het kamp hoort erbij… en jij ook !!

Waar kan je ons ‘s zondags vinden?

Ons Chirolokaal bevindt zich achter het gildenhuis in Broechem (Pertendonckstraat 14, Broechem).

Voor meer informatie, klik hier.

 

contact

Als je 't mij vraagt ... Chiro Broechem ©