Werking

Een Chiro Broechem-jaar in het kort

We openen het Chirojaar in september met de startdag. We nodigen alle kinderen en jongeren uit de buurt uit om kennis te maken met onze Broechemse Chirobende. De overgangen naar de volgende afdelingen worden gemaakt en iedereen komt te weten wie leiding is van wie voor ’t komende jaar.

Later in september knallen we het Chirojaar echt op dreef met een knaldag. Een dag vol activiteiten die buitengewoon tof zijn. We gaan hiervoor meestal op verplaatsing. De Moervelden is één van de beste uitwijkplekken daarvoor.
Ook ouders zijn welkom om een kijkje te komen nemen en iets te drinken in ons eigenste Chiro-café.
Eén van de zondagen in september is er ook de mogelijkheid om nieuwe Chirokleren aan te schaffen voor je kroost.

In September staan we naar goede gewoonte tussen de groenten en het fruit op de jaarmarkt. Ook hier is iedereen welkom om een stukje zelfgebakken cake of een ontbijt te komen eten.

Dan in oktober gaat de leiding vaak van start met een leidingsweekend. Daar stippelt de leiding in grote lijnen hun Chiro-jaar uit en leren ze elkaar beter kennen. Nog in oktober is het Dag van de Jeugdbeweging. Iedereen mag die dag in chirokleren naar school of werk gaan. We laten zien dat we met veel zijn!

November staat bekend om Christus Koning. Christus koning is een dag die in heel Vlaanderen door alle Chiro’s gevierd wordt. Die dag komen we al van ’s morgens naar de Chiro om een hele dag met zijn allen op te trekken.

December betekent ook in de Chiro feest vieren. Eind december rukt elke afdeling de kerstboom, slingers, kadootjes en hapjes aan voor een spetterend kerstfeestje! Omdat onze leden die in ’t middelbaar zitten examens hebben, organiseren we avondchiro voor hen.

Na de zware feestdagen en de lange bloknachten, beginnen we in januari met volle moed aan het nieuwe jaar. In januari staan de aspiranten een keertje in leiding. Dit is onze oudste afdeling (17-18 jarigen) die het komende jaar (of het jaar daarna) de leidingsploeg aanvult. Zo kunnen ze oefenen voor wanneer het zover is. We gaan naar de cinema en we houden een old school Chirodag. Eentje gelijk in de goede oude tijd. Grote spelen met heel de Chiro, volksdans, zangstonde… Op die manier overleeft de leiding ook hun examens.

In februari gaat de leiding op kampweekend. Hier worden de eerste voorbereidingen getroffen voor het komende kamp.

In maart nodigen we iedereen uit op onze befaamde Kaas- en Wijnavond. Een avond vol gezelligheid voor oudleiding, ouders, leden en sympathisanten! Je kennis kan je komen testen op onze quiz. Je dansbenen nog eens losgooien? Kan perfect op onze Retrofuif!

April/mei is de maand waarin de wafeltjesverkoop plaatsvindt. Hierbij gaan we met alle afdelingen vanaf speelclub (9-10 jarigen), rond in Broechem. Niet veel later vindt de door de aspi’s en keti’s georganiseerde crèmeglacedag plaats. Dit is een dag waarbij je een ijsje kan komen eten aan de chirolokalen. April en mei zijn ook de maanden van ons groepsweekend. Dan gaan we met heel Chiro Broechem allemaal tesamen op weekend, een soort mini-kamp dus! Voor de jongsten is dit de perfecte moment om al eens kennis te maken met het kampgebeuren en voor iedereen is dit steeds weer een geweldig plezant weekend! Na de paasvakantie verwelkomen we de oudste kleuters in onze Chiro.

In juni is het alweer tijd om te studeren. De oudste afdelingen hebben avondchiro (die soms ook ’s morgens doorgaat ipv ’s avonds). Juni wordt afgesloten met een heuse daguitstap. Meestal naar onze Vlaamse kust, soms naar ergens anders.

… en dan breekt de apotheose van het Chirojaar aan: het kamp! De tien laatste dagen (7 voor de kleintjes) van juli trekken we de natuur in.

Een Chiro Broechem-zondag en afspraken

Het startsignaal wordt ’s zondags om 14.00u gegeven. Dat betekent dat iedereen op tijd en in chirokldedij moet zijn. Vanaf 13.45u openen wij de poort en zijn al die chirowieten van harte welkom!

Voor de jongste afdelingen (lagere school) zit een Chirozondag erop om 17.00u. De oudere afdelingen blijven tot 18.00u. Als de uren voor speciale activiteiten veranderen, wordt dat duidelijk in het boekje gezet dat te vinden is onder het menu “Boekjes”.

We verwachten, zoals reeds vermeld, iedereen in chirokleren: beige short of rok, rode T-shirt en een blauwe trui of hemd. Chiro Broechem heeft ook eigen T-shirts en truien die ook dienst doen als uniform. Eén keer bij het begin en één keer in het midden van het chirojaar organiseren we een verkoop waar je al deze kledij kan passen en bestellen. Je kan ook nieuwe chirokleren online bestellen, alle info hierover vind je op de uniformpagina.

Als je door omstandigheden later komt of vroeger weg moet, check dan altijd even bij de leiding of dat kan. Een berichtje op voorhand is altijd handig.

Om 16.00u is er steeds tijd voor een vieruurtje. Iedereen zorgt voor een eigen drankje en stuk fruit/koek. Omdat we het milieu willen sparen, vragen we om gebruik te maken van een drinkbus en een herbruikbaar doosje voor je vieruurtje. Wegwerpverpakkingen laten we thuis.

De leiding zorgt voor voldoende spelmateriaal dus speelgoed mag je thuis laten. Ook gameboys, nintendo’s, gsm’s en wapens heb je dus niet nodig.

Om in de ‘wat-mag-ik-niet-meebrengen-sfeer’ te blijven: we tolereren ook geen alcohol, tabak of drugs. In samenspraak met Chirojeugd Vlaanderen werden enkele richtlijnen opgesteld:

Soft-en harddrugs:

  • Geen gebruik tijden de activiteiten!
  • Geen bezit tijdens de activiteiten!
  • Niet onder invloed zijn tijdens de activiteiten
  • Niet in en rond de lokalen.
  • Niet als men herkenbaar is als lid van de Chiro, waar dan ook.


Alcohol en tabak:

Voor Sloebers, Bengels, Speelclub, Rakwi’s en Tito’s, Keti’s geldt: geen bezit, gebruik en niet onder invloed zijn tijdens de activiteiten.

Aspi’s (17-18j):
Heel duidelijke afspraken!!!
Niet op een Chirozondag.
Tijdens de weekends, feestjes en op kamp zijn uitzonderingen mogelijk die streng beregeld en gecontroleerd zijn. Drinken en roken wordt zoveel mogelijk ontmoedigd.

Leiding:
Ook leiding houdt zich aan heel strikte afspraken. Roken en drinken gebeurt niet in het bijzijn van leden en voor of tijdens de activiteiten met de bedoeling onverantwoorde toestanden uit te sluiten.

Deze regels worden duidelijk aan de leden uitgelegd. Bij het overtreden zal de leiding streng optreden. Wie betrapt wordt op het bezit van drank of drugs, zal dat moeten inleveren en mag een sanctie verwachten. Wie onder invloed van drank of drugs naar de Chiro komt, wordt terug naar huis begeleid. Op kamp geldt hetzelfde! Omdat we op basis van vertrouwen werken tussen leden en leiding, krijgt iedereen een tweede kans. Als deze misbruikt wordt, worden de ouders onherroepelijk ingelicht. Ook op het overtreden van de rookregels staan straffen. Het verliezen van vertrouwen en respect is trouwens al een straf op zich.

Elke maand is er een boekje met daarin de activiteiten van de komende maand. Om bomen te sparen delen wij geen afgedrukte boekjes meer uit. Het programma is maandelijks te vinden op deze site (onder het menu “Boekjes”).

Voor en na de Chiro worden de leden verwacht de kortste weg heen en terug (naar huis) te nemen en niet ergens te blijven hangen. Dit is belangrijk voor de verzekering.

Ons voornaamste doel is ervoor zorgen dat iedereen zich op een zondag amuseert en zijn/haar vriendenkring vergroot. We zijn niet naïef en weten ook dat ruzie maken soms onvermijdelijk is. We proberen dat zo goed en snel mogelijk op te lossen. Maar pesten is van een ander niveau. Daarmee kan je anderen echt kwetsen. We proberen ook dit uit te roeien, maar daar moet iedereen bij helpen! Als er pest-problemen zijn, meld die dan gerust aan de leiding! We zijn altijd bereid er over te praten en een oplossing te zoeken.

Net zoals we respect moeten hebben voor elkaar, moeten we ook de gebouwen en het spelmateriaal respecteren. Dingen stuk maken is geen spelletje! Aangezien we ons lokaal delen met KSA, komen we hier en daar al eens materiaal tegen dat niet van ons is. We hebben zelf genoeg spulletjes, dus blijven we van hun materiaal af. We zijn ook niet nodig in het gedeelte van het gebouw waar hun lokalen gevestigd zijn, m.a.w. de gang vanaf het leidingslokaal is verboden terrein.

Een hele boterham… maar zeker nodig om alles vlot te laten verlopen en misverstanden te vermijden. Een boodschap die we heel duidelijk willen meegeven: we zijn altijd bereid tot een gesprek! Als er problemen zijn kan je steeds bij de leiding of VB terecht.

Lid… meer dan zondag van 2 tot 5

Na de voorgaande bladzijden lijkt het misschien zwaar om lid te zijn. Al die regels waar je je aan moet houden. Maar geloof ons, je groeit daar snel in en Chiro wordt al snel je natuurlijk biotoop!

Zonder leden is er geen Chiro. Het is dus belangrijk dat er naar hen geluisterd wordt. Ideetjes en opmerkingen vinden altijd ergens gehoor. Zonder leden, of beter, zonder het engagement van de leden staan we nergens. Dat engagement komt er met de jaren, het groeit. Vooral de oudsten zouden zich er al van bewust moeten zijn dat Chiro meer is dan een zondag van 2 tot 5 (of 6). We rekenen er dan ook af en toe op dat de leiding van morgen af en toe een steentje bijdraagt. Zo wordt aan keti’s en aspi’s gevraagd een handje te helpen op de Chirofuif. Wie kan, richt mee de zaal in en steekt de avond zelf mee een handje toe bij het tappen, de inkom, bonnetjes, Op aspiranten wordt ook gerekend bij het klaarzetten en het opruimen van het kamp, beter bekend als de voor- en nawacht. Dit is meteen ook een goede gelegenheid om de leiding-van-morgen de leiding-van-nu beter te leren kennen.

Op het einde van een chirozondag ruimen we samen op. Elke afdeling zorgt dat al het spelmateriaal terug op zijn plek staat. Met zo’n grote bende als onze chirobende is het vaak een grote uitdaging om alles proper en netjes te houden. In een “vrijer kader” als de Chiro is de verleiding groot om materiaal niet met het nodige respect te behandelen. Door kleine en grote handen samen aan het werk te zetten, hopen we op een respectvolle manier van met materiaal omgaan te ontwikkelen.

Leiding… meer dan zondag van 2 tot 5

Waar bij de leden het engagement groeit, is dat er al bij de leiding. En we mogen best fier zijn op onze leidingsploeg: een groep jongeren die Chiro in hun hart draagt en er elke zondag weer staat met een goed voorbereid programma! Als leiding hechten we veel belang aan de organisatie van onze vereniging. En als je iets goed wil doen dan kruipt daar behoorlijk wat tijd in.

Buiten de zondagactiviteiten, hebben we elke vrijdagavond Leidingskring a.k.a. ‘eLKaa’. Dit is een vergadering waar iedereen zijn zeggetje doet, waar alles wordt georganiseerd en besproken. Iedereen heeft ook zijn eigen taak (administratie, kas, brouwer, fuifcomité, …) en voert die op tijd en stond uit.

De leidingsploeg heeft ook twee weekends: een leidingsweekend om het chirojaar voor te bereiden, en een kampweekend om het kamp voor te bereiden. Op deze weekends leren we elkaar beter kennen, delen we onze ervaringen, discussieren we, … en dat alles met als doel van onze Chiro dé place to be te maken!

Aan het begin van het jaar beginnen we met een kort huis aan huis bezoekje bij elk van onze leden. Dit om de leden in te schrijven voor het komende chirojaar maar ook om de ouders aan de leiding voor te stellen en omgekeerd. Om deze ouder-leiding relatie te onderhouden doet een kort gesprekje aan de poort ook al vaak wonderen.

Elk jaar worden er door verbonden, gewesten en Chirojeugd Vlaanderen Chirocursussen georganiseerd waar je je leidingcapaciteiten kan bijschaven, nieuwe ideeën opdoen en andere Chiro’s leren kennen. Je krijgt voor deze cursussen ook een attest animator of hoofdanimator in het jeugdwerk.

Maar de voorbereidingen op het leidingschap beginnen al vroeger. Al vanaf je aspi-jaren mag je geregeld het leidingsfluitje in handen nemen en zelf ervaren hoe het is om met een bende sloebers, bengels, speelclubbers, rakwils of tito’s op te trekken. Aspi’s worden ook enkele keren op de eLKaa uitgenodigd om zo de smaak van het vergaderen te pakken te krijgen.

Al jaren wordt de Chiro- en leidingmicrobe doorgegeven van leiding naar aspirant. En iedereen weet het wel ondertussen: Chiro is meer den zondag, Chiro zit onder je vel!!!

En als kers op de taart… het kamp!

Elk Chirojaar wordt afgesloten met het kamp. We trekken er elke zomer 10 dagen op uit. Sloebers en bengels gaan maar een week mee, zo kunnen ze al eens proeven van het echte Chiroleven en moeten de ouders hen niet te lang missen. Ondertussen gaan we al jaren op volledig tentenkamp. Dat lukte altijd at zonder problemen. De jongste afdelingen slapen in ruime tenten waarin de leiding het overzicht goed kan bewaren.

Zoals al eerder vermeld starten we in februari/maart al met de eerste voorbereidingen. We maken er werk van en rekenen er dan ook op dat iedereen meegaat. Eigenlijk is het kamp geen leuk extraatje, het kamp is een megabangelijke, ultrazotte, toffe, onweerstaanbare, … afsluiter van een geweldig jaar. Het zijn vooral de kampherinneringen die je je hele leven bijblijven! Het kamp hoort erbij… en jij ook!!

Kwantakosta?

Je betaalt één keer per jaar lidgeld. Voor een heel jaar Chiroplezier betaal je 25 euro. Kom je pas rond Pasen? Dan betaal je nog 10 euro. We zorgen dan dat je wordt aangesloten bij Chirojeugd Vlaanderen. Zo ben je verzekerd tijdens onze activiteiten. Een uitstap naar de cinema, de schaatsbaan of een weekend met je afdeling kan niet uit het lidgeld betaald worden. Daar vragen we dan een aparte bijdrage voor.

Voor 10 dagen bivak betaal je 125 euro. De jongste afdelingen (1ste en 2de lj) gaan 7 dagen mee en betalen daarvoor 85 euro.

De Chiro is er voor iedereen, ook voor mensen die aan het einde van de centen nog een stukje maand over hebben. Spreek zeker de leiding aan als het moeilijk is om te betalen. We zoeken dan samen naar een oplossing!

Via je mutualiteit kan je een aanvraag doen om het inschrijvingsgeld en/of kampgeld (gedeeltelijk) terugbetaald te krijgen. De documenten dienen ondertekend te worden door de groepsleiding.

Ons rekeningnummer? BE10 7330 0016 2304
Vergeet nooit de naam en afdeling van je kind te vermelden. Voor het kamp of het groepsweekend (=weekend met héél de Chiro), betaal je op het kamprekeningnummer: BE34 7360 2900 5690. Ook steeds met vermelding van naam en afdeling.

Netwerk

Net zoals vele andere Chiro’s heeft Chiro Broechem VeeBees. De volwassen begeleiding (=VB) volgt de leidingskringen, gaat mee op kamp, luistert, stuurt bij indien nodig. Ze confronteren, inspireren, bieden een ruggensteun en bouwen bruggen.

Er zijn de moekes en vokes. Een netwerk van geëngageerde oudleiding en ouders die zich willen inzetten voor de Chiro. Ze willen al wel eens mee nadenken over ’t een of ’t ander, we kunnen rekenen op hun praktische steun en zoveel meer.

Chiro Broechem is een deeltje van een veel groter geheel. Eerst en vooral is er gewest Lach; dat bestaat uit onze Chiro, Chiro Toreke, Woka, Fientje, Fonske, Stam, Jap jongens, Jap meisjes, Icarus en Josto. Waarom is er een gewest? Om chirogroepen op de hoogte te houden van wat er gebeurt in de grote Chiro, met kinderen en jongeren en met de wereld. Om chirogroepen met elkaar in contact te brengen, zodat ze ook horen over andere mogelijkheden om aan Chiro te doen. Om Chiroleiding te vormen, vooral rond het maken en geven van spelen en hen de weg te tonen naar andere vorming. Om groepen te ondersteunen bij vragen en problemen. Om de grote Chiro ook lokaal een gezicht te geven.

Gewest Lach hoort bij verbond Antwerpen. Waarom een verbond? Om gewesten te ondersteunen in hun opdracht door hen te begeleiden, te laten uitwisselen en te vormen; om leiding zich te laten verdiepen in hun begeleidingshouding en hen de weg te tonen naar verdere vorming; om de beweging draaiende te houden door mensen en informatie van het ene einde naar het andere te loodsen.

In de top van de Chirostructuur staat de grote Chiro, Chiro Nationaal, met zijn vele werkgroepen vol vrijwilligers en professionele werkkrachten.

Voila! Nu ben je volledig klaargestoomd om perfect in onze Chiro te passen! Als je toch nog met wat vraagjes zit, mag je altijd de leiding contacteren of het zondag aan de poort vragen!

Omdat elke zondag wordt afgesloten met hetzelfde liedje, zingen we nu samen om al wat te oefenen;

Wel dat was het voor vandaag dan, zwaai maar met je Chirohand. Goeiendag en graag tot zondag, welkom dan in Chiroland! Tot volgende keer!

Groetjes,
De leiding x