Administratie

Terugbetaling ziekenfonds

Hieronder vindt u een document om een gedeeltelijke terugbetaling van het kamp aan te vragen bij uw ziekenfonds. Als u een document van uw eigen ziekenfonds heeft kan dit ook. Gelieve dit af te drukken en de gegevens van uw kind(eren) al zo veel mogelijk in te vullen. U kan dit document meebrengen op de bezoekdag, aan het einde van het kamp, dan vullen wij dit graag voor u in.


Fiscaal attest

Het kampgeld van het kamp in 2019 kan (gedeeltelijk) teruggetrokken worden van de belastingen voor kinderen jonger dan 12 jaar. Indien u dit attest wenst, stuurt u een mailtje naar catodens@hotmail.com met volgende gegevens:

  • Naam en voornaam
  • Geboortedatum
  • Adres

Medische Fiche