Formulieren

Terugbetaling ziekenfonds

Hieronder vindt u een document om een gedeeltelijke terugbetaling van het kamp aan te vragen bij uw ziekenfonds. Als u een document van uw eigen ziekenfonds heeft kan dit ook. Gelieve dit af te drukken en de gegevens van uw kind(eren) al zo veel mogelijk in te vullen. U zal binnenkort van ons vernemen via welke weg en wanneer u ons deze papieren kan bezorgen.


Fiscaal attest

Het kampgeld van het kamp in 2022 kan (gedeeltelijk) teruggetrokken worden van de belastingen voor kinderen jonger dan 14(!) jaar. Indien u dit attest wenst, stuurt u een mailtje naar smits.marie1@gmail.com 


Medische Fiche